Image Map

Nicodim Munteanu
Patriarh al României
primul director al seminarului

Pentru anul şcolar 2015-2016 unitatea  noastră  are prevăzută o cifră de şcolarizare pentru învăţământul primar, respectiv clasă pregătitoare de 25 de locuri.

Planul de şcolarizare este pentru învăţământul  de masă, cu un program orar  08.00- 12.00.

Clasa unde  se vor desfăşura cursurile se află într-un corp de clădire nou, dotat  cu mobilier accesibil grupei de vârstă, cu sala de sport, cu posibilitatea desfăşurării orelor de muzică în cabinet de muzică şi studio de înregistrări.

Unitatea  organizează programul „Şcoală după şcoală”, având cantină proprie, iar la solicitarea părinţilor pot fi predate în cadrul acestui program ore de limbă engleză şi franceză în cabinet  de limbi străine dotat cu echipament de ultimă generaţie.

Pentru prezentarea în detaliu a ofertei educaţionale  şcoala organizează în ziua de 18 februarie a.c., în intervalul orar 10.00-14.00 „Ziua porţilor deschise”, zi în care părinţii  şi copii pot vizita spaţiile  dedicate activităţilor clasei pregătitoare.

 

La Seminarul Teologic  Ortodox ”Sf. Andrei” se pot înscrie copii din orice zonă a oraşului, această unitate şcolară neavând arondată  circumscripţie, dar care îndeplinesc criteriile generale şi specifice unităţii:

  • Existenţa unui frate/a unei surori înmatriculate în unitatea respectivă;
  • Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
  • Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi;
  • Locul de muncă al părinţilor în unitate sau în imediata vecinătate a şcolii;
  • Domiciliul în vecinătatea şcolii;
  • Frecventarea învăţământului preprimar.

La clasa pregătitoare se pot înscrie copiii care împlinesc vârsta de 6 ani  până la data de 31 august 2015 inclusiv.

Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta  de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015 inclusiv,  pot să-şi înscrie  copiii în  învăţământul primar  în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică  este corespunzătoare.

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului se efectuează de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, din Galaţi, la sediul Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Andrei, după înscrierea copilului  la o dată  ce va fi anunţată părinţilor ulterior.

Înscrierile copiilor în clasa pregătitoare   se va desfăşura în perioada 23 februarie  - 13 martie 2015, conform calendarului înscrierii  în învăţământul primar , pentru anul şcolar 2015-2016.

Tel. Verde al Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi : 0800816236, cu program de luni - joi, 800-1630; vineri 08.00-14.00.

Adresa site-ului şcolii: www.seminarulsfandrei.ro

Tradiție

În data de 14 noiembrie 1864, prin Decretul domnesc al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, şcoala duhovnicească a Consistoriului Eparhial de la Ismail, înfiinţată în 1857, este ridicată la rangul de Seminar teologic

IPS Arhiepiscop Casian

Capela seminarului | istoric

Revista seminarului

axios1 fata final web

Sinaxar