Image Map

Nicodim Munteanu
Patriarh al României
primul director al seminarului

Anul 2015 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii. În acest sens, Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, a inițiat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Casian încă de la începutul anului proiectul – concurs „Parohia mea – trecut şi prezent” care a urmărit crearea contextului în care tinerii seminarişti din Arhiepiscopia Dunării de Jos, din mediul urban şi rural, să dobândească informaţii despre valoarea religioasă şi culturală a parohiilor din care fac parte, precum şi a slujitorilor şipersonalităţilor acestor parohii.

Proiectul, coordonat de pc. pr. spiritual Călin Toderiţă şi pc. pr. Mungiu Gabriel s-a adresat elevilor seminariști care au întocmit portofolii, ce au cuprins: un scurt istoric al bisericii şi parohiei de unde provin, slujitorii şi credincioşi de seamă, proiecte desfăşurate în parohie, activităţi sociale, culturale şi filantropice, imagini de arhivă cu biserica. Fiecare elev şi-a sintetizat portofoliul într-un material power-point.

Finalizare proiectelor şi prezentarea acestora a avut loc pe data 15 decembrie la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualității Creştine de la Dunărea de Jos, unde a avut loc şi un vernisaj cu imagini de arhivă ale parohiilor participante în proiect. Elevii înscrişi şi-au prezentat materialele  power-point, care au fost jurizate de o comisie formată din preoți profesori, profesori de la Seminarul Teologic ”Sf. Ap. Andrei”, alături de pc. pr. director al Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualității Creştine de la Dunărea de Jos. Comisia a evaluat materialele în funcţie de conţinut, claritate,  imaginaţie, originalitate precum şi viziunea unitară a portofoliului, acordând puncte de la 0 la 100.

Toţi elevii încrişi în proiectul-concurs „Parohia mea – trecut şi prezent“ au primit diplome şi cărți folositoarea studiului teologic, oferite de Capela „Sf. Ap. Andrei” a Seminarului Teologic. În același cadru festiv, au fost evidențiați şi premiaţi şi primii trei clasaţi în concurs, după cum urmează: premiul I – Puiu Şerban (clasa a XII-a Pastorală) de la parohia Frumuşiţa, Protoieria Târgu-Bujor, județul Galați; premiul al II-lea – Pelin Mihai (clasa a XII-a Pastorală) şi Boboc Alexandru (clasa a X-a Pastorală) – parohia Mihai Bravu, Protoieria Însurăţei, judeţul Brăila; premiul al III-lea – Gurău Andrei (clasa a XI-a Pastorală) – parohia Scărlătești,  Protoieria Însurăţei, judeţul Brăila.

Pr. Mungiu Gabriel

Tradiție

În data de 14 noiembrie 1864, prin Decretul domnesc al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, şcoala duhovnicească a Consistoriului Eparhial de la Ismail, înfiinţată în 1857, este ridicată la rangul de Seminar teologic

IPS Arhiepiscop Casian

Capela seminarului | istoric

Revista seminarului

axios1 fata final web

Sinaxar