Image Map

Nicodim Munteanu
Patriarh al României
primul director al seminarului

Accesati pagina: http://www.seminarulsfandrei.ro/admitere pentru mai multe informatii referitoare examenului de admitere la Semiarul Teologic Ortodox Sf. Andrei din Galați

AFIS ADMITERE 2021

ADMITERE 2021
Sesiunea I
19-20 mai Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
24-25 mai Înscrierea pentru probele de aptitudini
26-28 mai Desfășurarea probelor de aptitudini
31 mai Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini și depunerea contestațiilor la probele de aptitudini. (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
04 iunie Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor
6 iulie Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
Sesiunea II
22 iulie Înscrierea pentru probele de aptitudini
23 iulie Desfășurarea probelor de aptitudini
26 iulie Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini și depunerea contestațiilor la probele de aptitudini. (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor

Acte necesare
La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial . Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.
Înscrierile se fac la serviciul secretariat al Seminarului Teologic Ortodox Sf. Andrei din Galați.
Dosarul de înscriere va cuprinde:
 cerere de înscriere (download;)
 anexa la fișa de înscriere;
 certificat de naştere – copie;
 fişa medicală în original (download);
 declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte (download);
 adeverință / Certificat de botez (ortodox) - copie;
 recomandarea consiliului parohial/preotului paroh;
 binecuvântarea chiriarhului locului(se va completa o cerere la secretariatul  insituției)

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Proba orală constă în:
a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii , la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase , la alegerea candidatului.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).
Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programele şcolare de religie, clasele a V-a – a VIII-a.

Conţinuturi propuse in vederea realizarii subiectelor pentru proba scrisă conform programei şcolare de religie (clasele V-VIII):
1. Crearea lumii (Cls. V)
2. Rugăciunea, temei şi putere a vieții creştine ( Cls. VI)
3. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfințire a omului (Cls. VII)
4. Mărturisirea Sfintei Treimi în „Simbolul de credință” (Cls. VIII)
5. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viața Bisericii (Cls. VIII)
6. Cuvântul lui Dumnezeu, lumină pentru oameni - Pilda semănătorului (Cls. VIII)
7. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii - minunea vindecării orbului din naştere (Cls. VIII)
8. Optimismul şi stăruința în viața omului – Dreptul Iov (Cls. VIII)

LINK către temele pentru admitere: http://seminarulsfandrei.ro/images/Admitere_2019/Teme_admitere_Seminar.pdf

*Notă: În vederea obținerii binecuvîntării, elevii vor completa dosarele cu: anexa la fișa de înscriere (de la școala unde termină clasa a VIII-a) și declaraţia din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte, care poate fi descărcată de pe pagina web a unității (www.seminarulsfandrei.ro).
Până la eliberarea foii matricole, se aduce la dosarul de înscriere o adeverință în care să fie menționate: mediile generale la învățătură, disciplina religie și media la purtare din clasele V-VII și semestrul I din clasa a VIII-a.
Vizita medicală este obligatorie și eliminatorie.

Bibliografie
Manualele de Religie pentru clasele V-VIII;
Mica Biblie;
Învățătura de credința Ortodoxa, Editura Trinitas, Iași, 2000.

Metodologie:

ORDIN Nr. 5457 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

Procedura privind modalitatea de comletare si transmitere a fiselor de inscriere ale candidatilor si de inregistrare a datelor in baza de date pentru admiterea computerizata in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021

ORDIN Nr. 4532/2020 din 15 iunie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021

ORDIN Nr. 4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați serviciului secretariat al Seminarului Teologic Ortodox Galati
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Secretariat: 0236.411431
Whatsapp / Pr. Spiritual: 0743930160

Tradiție

În data de 14 noiembrie 1864, prin Decretul domnesc al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, şcoala duhovnicească a Consistoriului Eparhial de la Ismail, înfiinţată în 1857, este ridicată la rangul de Seminar teologic

IPS Arhiepiscop Casian

Capela seminarului | istoric

Revista seminarului

axios1 fata final web

Sinaxar