Image Map

Nicodim Munteanu
Patriarh al României
primul director al seminarului

 Înscriem elevi în clasa a V-a în anul școlar 2017-2018, 1 clasă cu 25 de elevi.

 Prima etapă de admitere liceu la Seminar.

• 22-23 mai 2017 - Înscrierea pentru probele de aptitudini;
• 24-27 mai 2017 – Desfășurarea probelor de aptitudini;
• 29 mai 2017 - Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru;
• 31 mai 2017 - Afişarea rezultatelor finale.
Menționăm că planul de școlarizare prevede următoarele clase referitoare la procesul de admitere:
• 1 clasă – Pastoral, cu 28 elevi;
• 1 clasă – Tehnician pentru tehnici artistice, cu 28 elevi.

Puteți descărca toate temele pentru admiterea la Seminarul Teologic din Galați de aici: Teme admitere Seminar.pdf

Graficul de desfăşurare al probelor de aptitudini 2016

Prima etapă de admitere la Seminar

23 – 24 mai 2016 - înscrierea pentru probele de aptitudini
25 mai 2016, ora 800 - vizita medicală ( probă obligatorie pentru candidaţii de la toate specializările)
25 mai 2016, ora 1000 - verificarea dicţiei şi a aptitudinilor muzicale ( probă orală pentru candidaţii de la specializarea pastorală)

25 mai 2016, ora 1300 - studiul formelor şi desen după natură (probă practică pentru candidaţii de la specializarea patrimoniu cultural)
25 mai 2016, ora 1600 - studiul culorii şi compoziţie plastică (probă practică pentru candidaţii de la specializarea
patrimoniu cultural)
26 mai 2016, ora 900 - cunoştinţe generale de Religie (probă scrisă pentru candidaţii de la de la toate specializările)
30 mai 2016 - afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
31 mai 2016 - afişarea rezultatelor finale

A doua etapă de admitere la Seminar

20 iulie 2016 - înscrierea candidaților
21-22 iulie 2016 - susținerea probelor

Notă:

Pentru proba de desen şi pictură candidaţii vor avea un bloc de desen A3, creion , radieră, culori tempera şi recipi ent pentru apă.

MAI 2015

La seminariile teologice, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor V-VIII minimum 7,00 şi media la purtare în clasele V-VIII minimum 9,00. La solicitarea cultului ortodox, pot fi admişi la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, şi vieţuitori din mănăstiri, absolvenţi de gimnaziu, care au depăşit vârsta de 18 ani. Înscrierile se fac la secretariatul Seminarului.

Tradiție

În data de 14 noiembrie 1864, prin Decretul domnesc al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, şcoala duhovnicească a Consistoriului Eparhial de la Ismail, înfiinţată în 1857, este ridicată la rangul de Seminar teologic

IPS Arhiepiscop Casian

Capela seminarului | istoric

Revista seminarului

axios1 fata final web

Sinaxar