Image Map

Nicodim Munteanu
Patriarh al României
primul director al seminarului

MAI 2015

La seminariile teologice, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor V-VIII minimum 7,00 şi media la purtare în clasele V-VIII minimum 9,00.

La solicitarea cultului ortodox, pot fi admişi la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, şi vieţuitori din mănăstiri, absolvenţi de gimnaziu, care au depăşit vârsta de 18 ani.

Înscrierile se fac la secretariatul Seminarului.

Pentru anul şcolar 2015-2016 unitatea  noastră  are prevăzută o cifră de şcolarizare pentru învăţământul primar, respectiv clasă pregătitoare de 25 de locuri.

Planul de şcolarizare este pentru învăţământul  de masă, cu un program orar  08.00- 12.00.

Clasa unde  se vor desfăşura cursurile se află într-un corp de clădire nou, dotat  cu mobilier accesibil grupei de vârstă, cu sala de sport, cu posibilitatea desfăşurării orelor de muzică în cabinet de muzică şi studio de înregistrări.

Unitatea  organizează programul „Şcoală după şcoală”, având cantină proprie, iar la solicitarea părinţilor pot fi predate în cadrul acestui program ore de limbă engleză şi franceză în cabinet  de limbi străine dotat cu echipament de ultimă generaţie.

Pentru prezentarea în detaliu a ofertei educaţionale  şcoala organizează în ziua de 18 februarie a.c., în intervalul orar 10.00-14.00 „Ziua porţilor deschise”, zi în care părinţii  şi copii pot vizita spaţiile  dedicate activităţilor clasei pregătitoare.

Înscrierile se vor face în perioada: 23 februarie - 13 martie 2015.

Luni - Vineri, în intervalul orar 08.00 - 20.00

Sâmbătă, în intervalul orar 08.00 - 13.00

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

  1.     Copie a cărţilor de identitate a părinţilor ( cu domiciliul stabil), sau susţinătorilor legali;
  2.     Copie a certificatului de naştere al copilului;
  3.     Adeverinţă medicală de la medicul de familie ( apt pentru înscriere )
  4.     Adeverinţă de la grădiniţa unde frecventează cursurile.
  5.     Adeverinţă de salariat

Dacă numărul cererilor de înscriere depăşeşte numărul de locuri vor fi aplicare criteriile generale de departajare, precum şi criteriile specifice şcolii.

Criterii specifice înscriere clasa pregatitoare 2015-2016.pdf

Programul comisiei de înscriere

Tradiție

În data de 14 noiembrie 1864, prin Decretul domnesc al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, şcoala duhovnicească a Consistoriului Eparhial de la Ismail, înfiinţată în 1857, este ridicată la rangul de Seminar teologic

IPS Arhiepiscop Casian

Capela seminarului | istoric

Revista seminarului

axios1 fata final web

Sinaxar