Image Map

Nicodim Munteanu
Patriarh al României
primul director al seminarului

La seminariile teologice, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor a V-VIII minimum 7,00 şi media la purtare în clasele V-VIII minimum 9,00.

               La  solicitarea cultului ortodox , pot fi admişi  la seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, şi vieţuitori din mânăstiri, absolvenţi de gimnaziu, care au depăşit  vârsta de 18 ani.

                             

               Înscrierile se fac la  secretariatul Seminarului.

Dosarul de înscriere va cuprinde :

1.           Certificat de naştere –  original  şi copie ;

2.           Certificat de  botez   –  original şi copie ;

3.           Fişa medicală a candidatului de la naştere la 16 ani ( sau adeverinţă de la medicul de familie care să ateste că elevul nu este luat în evidenţă de la 0 la 16 ani cu boli psihice, neurologice sau alte boli cronice);

4.           Analize medicale: WDRL ( sânge);

5.           Dovada de vaccinare;

6.           Anexa la Fişa de înscriere,  pentru susţinerea probelor de aptitudini, eliberată de şcoala gimnazială, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal  de stat  pentru anul şcolar 2015-2016, aprobată cu MEN nr 4432/29.08.2014;

7.           Fişa de înscriere  ( fişa cu coduri necompletată) în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial.(se va aduce după finalizarea evaluării naţionale)

8.           Foaia matricolă sau adeverinţă din care să reiasă media generală de absolvire a claselor V-VII si sem I cls a VIII- , precum şi media la purtare în clasele  V-VII si sem I cls a VIII

9.           Recomandarea profesorului de Religie

10.         Recomandarea preotului paroh şi a Consiliului parohial;

11.         Binecuvântarea Chiriarhului locului ( pentru aceasta candidatul va  completa o cerere la secretariatul şcolii, în momentul înscrierii);

12.         Copie după buletinul sau cartea de identitate ( cu care face dovada că este fiul duhovnicesc al Arhiepiscopiei Dunării de Jos).

13.         Copii după cărţile de identitate ale părinţilor sau susţinătorilor legali

Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.

                     La seminariile teologice ortodoxe se organizează probe de aptitudini, în vederea înscrierii în clasa a IX-a,  care constau în probe orale, probe scrise şi probe practice pentru  specializarea patrimoniu cultural.

Tradiție

În data de 14 noiembrie 1864, prin Decretul domnesc al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, şcoala duhovnicească a Consistoriului Eparhial de la Ismail, înfiinţată în 1857, este ridicată la rangul de Seminar teologic

IPS Arhiepiscop Casian

Capela seminarului | istoric

Revista seminarului

axios1 fata final web

Sinaxar