Image Map

Nicodim Munteanu
Patriarh al României
primul director al seminarului

Timp de şase ore, limba franceză a răsunat la Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei’’ cu prilejul primei ediţii a Concursului judeţean interdisciplinar în limba franceză "FrancArtistes en Herbe".

Proiectul iniţiat de Seminar, alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, Asociaţia Română a Profesorilor de Franceză, Galaţi, Biblioteca Franceză ,,Eugène Ionesco’’ Galaţi, Casa Corpului Didactic Galaţi, Şcoala Gimnazială ,,Dan Barbilian’’, Şcoala Gimnazială nr. 1 Umbrăreşti, Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri’’, Colegiul Naţional ,,Costache Negri’’ Galaţi, s-a desfăşurat în data de 20 februarie 2015.

Promovând valorile europene, acest proiect a adus în prim plan legătura dintre viaţa de zi cu zi şi disciplinele studiate la şcoală (literatură, matematică, istorie, desen, educaţie tehnologică etc.). Nu au fost excluse nici egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces, deschiderea spre schimbare şi adaptare într-o societate dinamică şi învăţarea unei limbi străine de largă circulaţie. Un rezultat vizibil şi imediat este acela că elevii au descoperit cu entuziasm noi metode de învăţare a limbii franceze. Concursul pledează de departe în favoarea comunicării şi cooperării. Un alt rezultat este faptul că actorii acestei poveşti de succes au fost nu doar cadrele didactice, elevii de gimnaziu şi liceu şi autorităţile şcolare, ci şi autorităţile locale şi părinţii.

Echipa coordonatoare formată din:

- Pr. Prof. Ninel Ţugui – Director la Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei’’Galaţi,

- prof. Laura Bălan – Inspector Şcolar de Limbi Moderne,

- Violeta Măzăroaie – profesor limba franceză, Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei’’

a avut, desigur, sarcina de a constitui şi organiza echipa de lucru, de a elaborara proiectul, de a înainta actele pentru avizare, de a lansa proiectul, de a urmări înscrierea partenerilor. Activitatea s-a bucurat de înscrierea a unsprezece şcoli cu peste o sută de lucrări la etapa întâi, ,,Daruri din suflet pentru poeţi’’, iar cea de-a doua etapă, Concurs pe echipe, a avut ca protagonişti, elevi de la Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei’’, Colegiul Naţional ,,Al. I. Cuza’’, Colegiul Naţional ,,Costache Negri’’, Şcoala Gimnazială ,,Dan Barbilian’’, Şcoala Gimnazială nr. 1 Umbrăreşti, Şcoala Gimnazială nr. 1 Gara Banca,Vaslui, Şcoala Gimnazială ,,Sf. Nicolae’’ Vânători, Şcoala Gimnazială ,,Lascăr Catargiu’’ Schela, Şcoala Gimnazială ,,Sf. Împăraţi’’ Galaţi.

 Apoi comisia de organizare formată din cadre didactice din şcoala iniţiatoare, dar şi din alte instituţii:

- Emanuela Petcu - profesor limba engleză, Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei’’Galaţi,

- Valentina Cuza- Ghiţă – Consilier Educativ, Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei’’Galaţi,

- Pr. Prof. Călin Toderiţă - Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei’’Galaţi,

- Ileana Bulboacă – prof. limba franceză, Şcoala Gimnazială nr. 1 Umbrăreşti,

- Oana Botezatu – prof. limba franceză, Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri’’,

- Gina Baciu – prof. limba franceză, Colegiul Naţional ,,Costache Negri’’,

- Ionuţ Ştefan Ciubucă – informatician, Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei’’Galaţi

s-a ocupat de realizarea expoziţiei cu lucrările primite, evaluarea lucrărilor si transmiterea rezultatelor şi diplomelor către parteneri, analiza rezultatelor proiectului şi diseminarea informaţiilor cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului pe site-ul şcolii şi la şcolile partenere.

Întâmpinarea şi conducerea oaspeţilor, indrumarea cu atenţie a acestora au fost sarcini îndeplinite cu promptitudine de echipa de elevi ai Seminarului Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei’’ formată din:

  • Ghiur Georgian – clasa a XII-a Patrimoniu;

  • Călin Şerban - clasa a XI-a Seminar;

  • Gurău Andrei - clasa a X- a Seminar;

  • Ion Gabriel - clasa a X- a Seminar;

  • Costandache Andrei - clasa a X- a Seminar;

  • Bahrim Cristian - clasa a X- a Seminar.

Implicarea tuturor a fost din suflet, elevi şi profesori deopotrivă s-au lăsat cuprinşi de spiritul competiţiei şi s-au simţit mai buni şi mai aproape unii de alţii. S-au făcut promisiuni de participare la cea de-a doua ediţie a concursului ,,FrancArtistes en Herbe’’.

Juriul, format din :

- Pr. Prof. Ninel Ţugui – Director la Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei’’Galaţi,

- prof. Ghiţă Nazare – redactor sef la Şcoala Gălăţeană,

- prof. Laura Bălan - Inspector Şcolar de Limbi Moderne ,

- Ana Tunaru - Pr. Prof. Ninel Ţugui – Director la Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei’’Galaţi,

- Camelia Epure – info-ofiţer Consiliul Judeţean Galaţi – Centrul Europe Direct,

- Liliana Negoescu – profesor Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei’’Galaţi,

- Cristina Totolici - profesor Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei’’Galaţi,

- Sergiu Manole - profesor Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei’’Galaţi,

a realizat departajarea lucrărilor şi a echipelor, ceea ce nu a fost deloc simplu, având în vedere buna pregătire şi susţinere a echipelor prezentate.

Se dovedeşte încă o dată că pesimismul în privinţa educaţiei şi a promovării limbii franceze este total nefondat, cu condiţia ca şcolile să evolueze constant şi să rămână la curent cu ultimele progrese în materie de învăţare.

 

Măzăroaie Violeta – prof. limba franceză

Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei’’Galaţi

Tradiție

În data de 14 noiembrie 1864, prin Decretul domnesc al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, şcoala duhovnicească a Consistoriului Eparhial de la Ismail, înfiinţată în 1857, este ridicată la rangul de Seminar teologic

IPS Arhiepiscop Casian

Capela seminarului | istoric

Revista seminarului

axios1 fata final web

Sinaxar